Ouderraad (OR)
Alle ouders die een kind op school hebben zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van deze oudervereniging, de ouderraad, bestaat uit twee vertegenwoordigers uit iedere groep.
De ouderraad (OR) bestaat uit een groep betrokken en enthousiaste ouders die bijdraagt aan de ontwikkeling en organisatie van de verschillende activiteiten van de Josefschool. Deze ouders vertegenwoordigen de groep van (één van) hun kind(eren).

Het dagelijks bestuur van de OR bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Dit jaar worden deze functies bekleed door respectievelijk Jobbine Staal en Marije Elshout.

Gedurende het schooljaar organiseert de Josefschool allerlei activiteiten voor de leerlingen. Van het sinterklaas- en kerstfeest tot de pannenkoekendag en de meester en juffendag. De ouderbijdrage die aan het begin van het schooljaar betaald wordt maakt deze activiteiten mogelijk. De leerkrachten geven de activiteiten samen met de OR vorm. Per activiteit wordt een commissie gevormd waar 1 of 2 leerkrachten en een aantal leden zitting in nemen. In de voorbereiding van de activiteit komen zij een aantal keren bij elkaar en worden de taken verdeeld. Vaak zijn de leden ook bij de activiteit aanwezig, maar dat hoeft niet.